Heim

Over alt rundt oss finn du små skogar.

Dei fleste av oss tenkjer ikkje over det.

I desse skogane er det mykje du sikkert ikkje har sett, og mykje som andre folk heller ikkje har sett. Berre eit steinkast frå eit kvitt hus og eit lite nabolag er ein slik usett plass. Han ligg i botnen av ein kolle og under ein steingard. Her finn du Heimkjær Kollkar. Ein liten kall som kan minna om nissar, tussar og anna skogsfolk, men han er nok likare oss enn dei.

Heimkjær Kollkar

Ny barnebok om livet i Blåbærskogen i salg no!

Epiphany Bøker

Solbakken 3, N-5209 Os

www.epiphanyboker.no

 

Epiphany Bøker 2016 Copyright @ All Rights Reserved